Janmashtami Celebration

Event Details

Nand Ke Anand Bhayo, Jai Kanhaiya Lal Ki!

Highlights:
– Kirtan
– Braj Jhanki Darshan
– Special Janmashtami Cultural Program
– Jhoolan of Bal-Gopal!
– Radha Krishna Abhishek – Sunday, Aug 13th 6.30 pm
– Akhand Kirtan 6 pm till midnight Aug 15th
– Midnight Aarti on Aug 15th

Schedule: Aug 12th (Sat) to Aug 15th (Tues), 2017
 Aug 12th to 14th
 - Kirtan 5.30 pm to 7.30 pm
 - Bhog and Aarti at 7.30 pm
 - Cultural Program 7.50 pm to 9.00 pm
Midnight Aarti on Aug 15 th , Tuesday

Radha Krishna Abhishek: Sunday, Aug 13th 6.00 pm to 7.30 pm
Akhand Kirtan: 6 pm till Midnight on August 15th
Jhoolan of Bal-Gopal from Aug 12 th to 15 th , during the temple hours


For more details, Visit http://radhakrishnatemple.net/events/janmashtami-mahotsav-2017/?ri=0